Aktuelt

Tverrfaglig tema «Demokrati og medborgerskap»

Elevene i Tysk III på vg3 har laget en utstilling om det forestående valget i Tyskland 26.september som nå henger i biblioteket. De har gjort en sammenligning med norske partier siden det har vært valg i Norge også.

Elev-PC

Bestilling av elev-PC kan gjøres i perioden 15. juni 2021 til 17. desember 2021.