Veistenging ved Kjellmoen 23. og 24. september

Linje 316 innstilles på strekningen Kjellmoen – Perhansanes grunnet reparasjon av flomskader fra 23.9. kl 0900 og ut dagen 24.9.

Dette betyr at elevene kommer seg på skolen i morgen onsdag 23.9., men hjemskyssen går kun til Mindekrysset.

Herfra må foreldrene overta skyssen. På morgenen torsdag vil både vgs-skyss og grunnskoleskyss starte på Mindekrysset:

Ca. 0655 fra Mindekrysset, til Bardufoss VGS

Ca. 0815 fra Mindekrysset til Olsborg skole (med korr.til Bardufoss Ungdomsskole)

Det er foreløpig sikkert om veien er kjørbar ved skoleslutt torsdag

Elev-PC

Bestilling av elev-PC kan gjøres i perioden 15. juni 2020 til 15. desember 2020. 

 

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolen for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge. Ved skolestart på Bardufoss vg Skole følger gult nivå, men dette kan endres på kort varsel.

Velkommen til nytt skoleår mandag 17.august! Se oppmøtetidspunktene her:

 Alle videregående skoler i Troms og Finnmark får nye nettsider i dag, tirsdag 11.august.

Til toppen