Vg2 helsearbeiderfag

Elevene har gjennomført et praktisk-muntlig prosjekt der de har planlagt, gjennomført, dokumentert og vurdert måltid tilpasset pasient/ brukers behov og sykdom. 

Måltidet er satt sammen ut fra kunnskaper om anatomi, fysiologi og sykdomslære, helsemyndighetenes generelle nøkkelråd for et sunt og variert kosthold og helsedirektoratets spesifikke anbefalinger for den enkelte sykdom/tilstand: laktoseintoleranse, diabetes og hjerte- og karsykdommer

Prosjektet gikk også ut på å skape et trivelig spisemiljø med dekking av bord, servering og atmosfære.