Ungdata-undersøkelsen 2024

Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen i Troms 2024