Tverrfaglig tema «Demokrati og medborgerskap»

Elevene i Tysk III på vg3 har laget en utstilling om det forestående valget i Tyskland 26.september som nå henger i biblioteket. De har gjort en sammenligning med norske partier siden det har vært valg i Norge også.

I biblioteket kan du lese om de tyske partiene og det tyske valgssystemet, og til og med legge inn en stemme på det partiet du ville ha stemt på i Tyskland i stemmeurna.