Markering av samefolkets dag 2023

Vg1 helse- og oppvekstfag og Vg2 helsearbeiderfag fikk en lærerik og sosial time om samisk kultur og det å være samisk og motta helsehjelp.

På selveste samefolkets dag 6. februar, fikk vi besøk av sykepleier Ellen Louise Eira Nordgård, som selv er same.

Vi hadde cafedialog og Ellen styrte samtalen der hun ga oss en verdifull innsikt i samisk historie og utviklingen fram til i dag. Noen av temaene var kautokeinoopprøret, Alta-saken, fornorskningen, samisk sykdomsforståelse og språkbarrierer/ bruk av tolk i helsetjenestene.

 

Vi takker så mye for besøket – lihkku beivviin!