Internasjonalisering - prosjekt mellom tyskklasser i Norge, Kroatia og Romania

Før jul startet tysk 2 vg1 et språkprosjekt med to tyskklasser i Kroatia og Romania. Elevene har utvekslet julebrev med hverandre, og elevene har mottatt brevene fra Romania - noe elevene hadde sett frem til.

Carina Edvardsen Prosjektet fokuserer på skriftlig kommunikasjon, internasjonalt samarbeid og regionale studier. Som en del av prosjektet utveksler elever fra forskjellige europeiske land tre brev med hverandre - hvert brev omhandler spesifikke emner og er skrevet på tysk.  Hanne Nymoen

Vårt prosjekt tar sikte på å forbedre språkferdighetene til elever som lærer tysk som fremmedspråk. I tillegg er følgende mål også i fokus:

- praktisk anvendelse av innholdet lært i klassen (ordforråd og grammatikk)

- å bli kjent med forskjellige kulturer, land og mennesker

- overvinne terskelen for å skrive noe på tysk, overvinne språkbarrierene

- ha det gøy og få til et hyggelig samarbeid.

Carina Edvardsen    

I det første kortet/brevet introduserer elevene seg selv og svarer på generelle spørsmål om seg selv, og de skriver også noen setninger om julen. I det andre brevet er temaet Mitt land / bosted, min hverdag / helg og påske og i tredje sommerferie

   Carina Edvardsen