Påbygging til generell studiekompetanse

Har du tatt yrkesfaglig utdanning og ønsker å studere videre? Du kan ta påbygging til studiekompetanse etter fullført Vg2 Yrkesfag, yrkeskompetanse eller fag- og svennebrev. Påbygging til generell studiekompetanse gir deg mulighet til å søke høyere utdanning ved universiteter og høyskoler.

Utdanningsløp

Påbygg vg3

  • for deg som er ferdig på Vg2 Yrkesfag

Påbygg vg4

  • for deg som har fag-/svennebrev. Her har du to færre fag, kroppsøving og ett valgfritt programfag

Les mer om påbygging til generell studiekompetanse på vilbli.no

Vi tilbyr følgende valgfrie programfag:

  • Internasjonal engelsk

Søk skoleplass

Veien videre

Med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Husk at noen studier kan ha spesielle opptakskrav. Dette bør du sjekke før du velger fag. Du finner søknadsfrister og krav på samordnaopptak.no.