Velkommen til flyfag

Vår visjon:

Vi skal være det foretrukne valg for flyteknisk utdanning til flybransjen gjennom holdning, kompetanse og ansvar.

Om Flyfag ved Bardufoss vgs

Etter Vg1 Elektrofag eller Teknikk og industriell produksjon (TIP) kan du søke deg inn på landslinjeutdanningen Flyfag, som igjen kan føre til Vg3 Flytekniske fag eller Vg3 Avionikk. Flyfag holder til på Bardufoss lufthavn, hvor vi har hangar og verksteder med flere fly og helikopter til den praktiske opplæringen.

I tilknytning til hangaren har vi moderne undervisningslokaler. Vi deler lokaler med Univeritetet i Tromsø sin luftfartsutdanning, som vi også har et samarbeid med om utdanning av piloter.

Flyfag har også et nært samarbeid med Luftforsvaret, sivile flyselskaper og verksteder. Dette gjelder både i forbindelse med bedriftsbesøk, for utplassering av elever og for lærlingeplass i løpet av den 5-årige utdanningen.

Etter fullført utdanning er det gode jobbmuligheter - blandt annet hos ulike typer flyselvskap, forsvaret og andre virksomheter med behov for slikt kvalifisert personell.

Marius Fiskum  

Flyfag er en EASA Part-147 godkjent organisasjon

Utdanningen følger standarden til EASA Part-66 og Part-147 som beskriver de europeiske luftfartsmyndighetenes krav for utdanning av flyteknikere og avionikere.

Utdanningstilbud ved Bardufoss videregående skole

  • Vg2 Flyfag
  • Vg3 Flytekniske fag og Avionikker-faget.

Les mer på Flyfag.no