Elektro og datateknologi

Et moderne samfunn er fullstendig avhengig av elektrisitet. Elektrisitet er nødvendig blant annet til elektronisk kommunikasjon, belysning og oppvarming. Elektrisk energi kan produseres på flere måter. Den teknologiske utviklingen gjør at elektrisitet tas i bruk på nye måter i private hjem, på fabrikker og kontor, innenfor transport og kommunikasjon, og i arbeid og fritid.

Samfunnet har derfor et stadig større behov for fagpersoner som kan installere, videreutvikle og vedlikeholde avanserte systemer. Dine utdannings- og yrkesmuligheter er derfor mange både som fagarbeider, eller om du ønsker å studere videre til f.eks ingeniør.

Se mer info her: elektroogdata.no

Hvorfor velge elektrofag? 

Du lærer

 • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • montering, kobling og programmering av elektriske og elektroniske systemer og anlegg
 • reparasjon av elektrisk utstyr
 • om utvikling av nye elektroniske produkter
 • konfigurering og programmering av utstyr og komponenter
 • sikkerhet og dokumentasjon

Du bør være 

 • nøyaktig og systematisk
 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • serviceinnstilt og ha en logisk tenkemåte
 • kreativ og ha godt fargesyn

Les mer om elektrofag på vilbli.no. (OBS: Utdanningsprogrammet het tidligere elektrofag. Fra høsten 2020 heter det elektro og datateknologi).

Det nye navnet på utdanningsprogrammet på vg1 heter nå Elektro og Datateknologi. I den nye læreplanen er det lagt større vekt på bevissthet om miljø, bærekraftig utvikling og ikke minst ny teknologi. Et særtrekk innenfor programfagene er at områder som datateknologi, programmering og fornybare energikilder har fått en større plass. Sammen med yrkesrettede fellesfag starter du en utdanning som er tilpasset samfunnets og næringslivets krav. Vg2 får nye læreplaner i 2021 og hos oss kan du da søke tre alternativer: Datateknologi og elektronikk, Elenergi og ekom og Flyfag.

Her finner du mer informasjon om Elektrofagene.

Fag- og timefordeling

Hvorfor velge Bardufoss videregående skole?

Som ved de andre utdanningsprogrammene på skolen legger også vi på elektro stor vekt på at elevene skal oppleve mestring. Du vil bli utfordret til å være aktiv og søkende i din læring. Det er viktig med grunnleggende forståelse, men vi har et stor fokus på at elevenes læring skal basere seg på praktiske oppgaver. Dette får du i en moderne skole med dyktige lærere og oppdatert materiell og utstyr

The Web   

 

 Brannsentraler til elevøvelser

 

 • Vi har fokus på å finne elevenes styrker for at de skal tro på seg selv
 • Vi har et optimistisk syn på ungdom og stor tiltro til dem
 • Vi tror på at eleven utvikles av å oppleve å bli sett og anerkjent

Søk skoleplass

Se verktøyliste for elever som begynner på elektro her. (PDF, 538 kB)

Veien videre

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning. Les mer på vilbli.no.