Leiepriser

ROM PRIS
Hele skolen (som er tilgjengelig for leie) 1100 kr per dag
Kantine u/kjøkken: 600 kr per dag
Auditorium 200 kr per dag
Klasserom 200 kr per dag per rom
Møterom  200 kr per dag per rom

Leie av utstyr på avtales særskilt.

Hvis brannalarmen utløses uten at det er brann vil leier stå ansvarlig for eventuell faktura.

 

Brudd på retningslinjene vil kunne medføre ekstra gebyrer:

Fjerning av søppel: 1000kr pr enhet

Ekstra renhold: fra 1000kr til 5000kr