Skolens lokaler

 Bardufoss videregående skole består av to opplæringssteder.

- Hovedskolen er lokalisert på Rustahøgda, midt mellom Andselv og Heggelia. Dette er et nytt skolebygg som ble tatt i bruk i august 2018.

- Avdeling for Flytekniske fag er lokalisert ved Bardufoss lufthavn. Avdelingen ligger mellom flytårnet og UIT sin trafikkflygerutdanning - UTSA.