Visjon og verdier

   

Bardufoss videregående skole skal kjennetegnes av nyskaping og kreativitet. Skolen skal gjennom bruk av varierte læringsmetoder og sterkt elevfokus bidra til faglig og personlig utvikling for alle.

Vår visjon 

Vi skal skape en framtidsrettet skole med samhold og entusiasme

Våre verdier:

Inkludering

Vi skal oppmuntre til fellesskap og samhold og bry oss om hverandre. Vi skal respektere ulikheter og skape trivsel.

Kvalitet

Vi skal ha fokus på elevenes læring og læringsmiljø. Elevene skal være aktive deltakere og medarbeiderne skal være inspiratorer, veiledere og pedagoger med faglig kompetanse og autoritet.

Mestring

Vi skal være en skole der elever og medarbeidere opplever gleden av å mestre både læringsarbeidet, arbeidsoppgavene og møtet med hverandre. Vi skal by på respekt, omtanke, hjelp og veiledning.

Kreativitet

Bardufoss videregående skole skal inspirere til skapende aktivitet. 

Omdømmeverdi

Bardufoss videregående skole - et senter for kunnskap!

Vi skal være kjent for:

  • Trygghet
  • Nyskaping
  • Mangfold

Slagord:

  • Ingen er bare det du ser - se en gang til