Transport til/fra flyfag

Mer informasjon angående skyss til/fra flyfag kommer nærmere skolestart.

Fredag:

Ca kl. 1200

Dette innebærer at elever som skal hjem med buss på fredag må ha med seg bagasjen for hjemturen på skolen, da bussavgangen ca. kl. 1200 går i «alle retninger».