Elevboligregler

Revidert juli 2024.

Innledning

Å leve i et bofellesskap med mange forskjellige mennesker er både inspirerende og krevende. Leietakeren må sette seg inn i informasjon, regler og retningslinjer som gjelder for elevboligene, samt å delta på felles møter. Brudd på reglene kan føre til bortvisning. Bortvisning skal i hvert enkelt tilfelle behandles av leder for elevboligene og rektor.

Leieforhold på Bardufoss videregående skole

Hovedregelen er at beboerne reiser hjem i helgene, men dispensasjon kan gis av ulike årsaker. Elevboligene er stengt i påske- og juleferien, og når fridager til sammen gir lange ferier (høst/ vinterferie og lignende).

Dersom eleven slutter på skolen, opphører leieforholdet. Brudd på reglene kan føre til opphør av leieforholdet. Ved mistanke om brudd på leiebetingelsene kan personalet kun foreta inspeksjon på elevboligen når beboeren er til stede. Det er 1 måned gjensidig oppsigelsesfrist, men gjelder ikke ved bortvisning. Oppsigelsesfrist regnes fra den første dagen i den påfølgende måneden. Oppsigelse må gjøres skriftlig, med foresattes samtykke.

Elevbolig og fellesområder, renhold og ansvar

Beboer er ansvarlig for eget rom og bad. Det vil bli krevd erstatning for de skader som måtte bli påført. Ved skade på kontakter for internett og strøm, eller annen skade påført skolens eiendom, må beboer betale kostnadene for reparasjon.

Elevboligene har ikke ansvar for tap av verdisaker. Derfor er det viktig at leietaker alltid låser rommet sitt.

Merk: Det skal ikke henges noe opp på veggene før det er avklart med leder for elevboligen. Det er bestemte oppheng som skal brukes. Det er ikke tillatt med selvklebende ledstrips på rommet.

Hold rom og bad ryddig og rent. Personalet inspiserer rommet ditt hver 14. dag, onsdager, fra klokken 17.30. Du skal være til stede under inspeksjonen. Informasjon blir hengt opp.

Vaskemidler: Ved rengjøring av rom og bad, er det kun tillatt å bruke de vaskemidlene som elevboligen stiller med.

Møblering

Alle rom er fast møblert. Det vil si at ingen av møblene kan tas ut av rommet. Det gis ikke mulighet til å ta med egne møbler.

Fellesbestemmelser/Fellesarealer

Ved skolestart sørger elevboligleder for at det blir valgt tillitsvalgte i begge etasjer. Tillitsvalgte skal være leietakernes kontaktperson ovenfor elevboligleder og skolens ledelse.

Alle beboere er ansvarlig for at fellesområder holdes rent og ryddig.

Parkering

Parkering er kun tillatt på angitte plasser. 

Ro

Leksetid er satt fra skoleslutt til kl 1800. Leietakere og utenforstående må respektere leksetiden. De ansatte påser at leksetiden overholdes.

Klokken 2300 skal det være ro på rommet og f. Gjester må da forlate elevboligen, og ytterdørene låses. Ønsker du å være ute etter dette tidspunktet må du varsle fra om det, dette p.g.a av brannsikkerhet.

Gjester

Dersom eleven ønsker å ha overnattingsgjester, må dette avtales med personalet i god tid på forhånd. Er du under 18 år må foresatte samtykke.

Våpen

Det er ikke lov å oppbevare skytevåpen, ammunisjon eller andre våpen på elevboligen.

Kjæledyr

Det er ikke tillatt å ha kjæledyr på elevboligen.

Sykdom

Leietakeren har selv ansvar for å stå opp og gå på skolen i rett tid. Sykdom skal meldes til personalet umiddelbart, samt til skolen med en gang skoledagen starter. Ved sykdom skal elevene dra hjem. Eleven har ikke rett til refusjon av kost ved sykdom (fravær fra internat) som varer under 3 dager. Ved fravær over 3 dager, må sykemelding/legeerklæring leveres dersom det skal refunderes kostpenger.

Transport

Dersom eleven trenger legehjelp, kan personale være behjelpelig med timebestilling, men elev/foresatt er selv ansvarlig for å skaffe skyss til og fra, samt betale for dette. Dette er ikke elevboligens/skolens ansvar. Det samme gjelder dersom leietaker har behov for annen transport.

Alkohol og andre rusmidler

Det er ikke tillatt å bruke og oppbevare alkohol eller andre rusmidler på elevboligen, eller å vise seg i alkoholpåvirket/rusa tilstand. Du er ansvarlig for at alkohol eller andre rusmidler ikke finnes på romene og i fellesområder. Det er heller ikke lov å ha tomflasker av alkoholholdige drikkevarer som pynt. Å være til stede på rom hvor det nytes alkohol eller andre rusmidler, oppfattes som delaktighet og anses også som brudd på reglementet. Brudd på denne regelen medfører utvisning. Alkohol som blir funnet blir beslaglagt og tømt ut. Ved mistanke om bruk eller oppbevaring av narkotika vil politiet bli kontaktet. Røyking og snusing er ikke tillat på Troms fylkeskommune sine områder.

Ved mistanke om brudd på reglementet har personalet rett til å inspisere rommene når eleven er til stede. Ved mistanke om brudd på norsk lov (for eksempel ved oppbevaring av narkotiske stoffer) kan politiet foreta undersøkelser selv uten at elever er til stede.

Brannsikkerhet

Alle som bor i elevboliger, plikter å opptre ansvarlig for å unngå brannfare. Av sikkerhetsmessige årsaker må beboere som blir ute etter kl 2300 eller overnatter andre steder gi beskjed om dette. Ta kontakt med personalet eller ring vakttelefon. Leietakerne er pliktige til å gjøre seg kjent med branninstruksen.

Brannvernmateriell er til for beboernes sikkerhet, og skal under ingen omstendighet brukes til annet enn ved brann. Beboerne plikter å være forsiktig med brannfarlige ting både på rom og i fellesrom. Varmeovnene på rommet skal ikke tildekkes.
Det er ikke tillatt å ha frittstående ovner på rommet. Det er heller ikke tillatt å ha møbler foran ovnen.

Det er ikke tillatt å tilberede varm mat på rommet. Mikrobølgeovn, vannkoker, airfryer, kaffetrakter og kakaomaskin og er forbudt på rommene. Bruk av stearinlys og lignende er ikke tillat.

Det er ikke tillatt å bruke røkelse og lignende. Dette på grunn av brannsikkerheten, lukten som setter seg i rommet,  og plage for allergikere.

Inspeksjon

Det vil enkelte dager bli gjennomført morgenrunder på samtlige rom. Dette for å sikre at ingen syke ligger overlatt til seg selv. Det er ikke tillatt for uvedkommende å oppholde seg på elevboligen i skoletiden. Hver fredag fra ca. kl.14:00, samt de dagene leietakere reiser hjem på juleferie og lignende, går personalet en runde på alle rom.  

Betaling

Leietaker forplikter seg til å betale faktura til rett tid. Uteblivelse av betaling vil medføre opphør av kontrakten. Selv når eleven er blitt myndig, har foreldre/foresatte ansvaret for at faktura blir betalt til rett tid. Kostpenger beregnes etter 190 skoledager, fordelt over 10 måneder pr skoleår.

Til myndige elever: Dersom foreldre/foresatte ikke ønsker å skrive under søknad/husleiekontrakt, må du få tak i kausjonist for underskrift.

Utflytting

Ved utflytting skal rommet forlates i samme stand som det var da det ble overtatt. Før utflytting skal rommet være inspisert av personalet. Dersom rommet er for dårlig rengjort ved utflytting, vil skolen sørge for at rommet vaskes. Utgiftene vil da faktureres beboer.

Erstatningsplikt

Leietakeren må erstatte skader som han/hun påfører rommet eller fellesarealer ved uaktsomhet, og dersom eleven er skyldig penger ved endt leieforhold, vil det bli fakturert beboer etter utflytting.