IKT-reglement

Reglementet gjelder for all virksomhet i skolens regi, og omfatter all bruk av IKT-utstyr, mobiler o.l.

IKT- reglementet skal legge til rette for et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene, samt sikre stabil, effektiv og sikker bruk av elevenes PC-er, skolens IKT-tjenester og internett.

Den enkelte skole har anledning til å vedta tillegg til dette IKT-reglementet. Elevene plikter å sette seg inn i IKT-reglementet som gjelder til enhver tid.

Les IKT- reglementet i Troms og Finnmark fylkeskommune her. (PDF, 407 kB)​​​​​​​

Artikkelliste