Melde avvik

Avvik er brudd på lover, regler eller rutiner, og andre hendelser som ikke regnes som påregnelig i skolehverdagen.

Vi melder avvik for å lære av feil, og unngå at de skjer på nytt. Tilløp til ulykker skal også meldes som avvik, for å unngå at det gjentas evt. med verre konsekvens. Avvik meldes ikke bare på HMS-området, men på alle områder hvor man vil bidra til forbedring.

Avvik skal meldes på sak, derfor skal ikke sensitive opplysninger eller navn oppgis i avviksbeskrivelsen.

Skjema for avviksmelding finner du her