Rådgivertjenesten

Skolen har to rådgivere. De er begge to både sosialpedagogiske rådgivere og utdannings- og yrkesrådgivere.

Rådgivere
Navn Telefon Mobil E-post Kontor
Anna Merete Korbøl 77 78 93 15 979 60 764 anna.merete.korbol@tromsfylke.no Rom 1086
Marthe Frette 77 78 93 73 951 33 149 marthe.frette@tromsfylke.no Rom 1092

Hva kan jeg få hjelp til hos rådgiver?

 • Utdannings- og yrkesvalg
 • Finne opplysninger om ulike utdanningsveier og yrker
 • Utfylling av søknadsskjemaer til utdanningsinstitusjoner og skriving av søknader
 • Spørsmål i forbindelse med lån/stipend og ulike legater
 • Informasjon om det å være lærling, språkreiser og utdanning i utlandet og folkehøgskoler
 • Ulike problemer knyttet til utdanningen
 • Personlige spørsmål og problemer
  • Kartlegge hva skolen kan medvirke til, og om det er behov for hjelpeinstanser utenom skolen
  • Finne de rette hjelpeinstansene og formidle kontakt med disse

Alle har taushetsplikt når det gjelder opplysninger om elevene, om forhold i hjemmene, eller om andre spørsmål av privat karakter. Hvis man finner at eleven er tjent med at informasjon bringes videre, gjøres dette bare hvis eleven og de foresattes tillatelse foreligger.

Begge rådgiverne har kontor i elevtjenester-området.