Elevrådet

Elevrådet tar for seg aktuelle oppgaver bl.a. i forbindelse med elevenes arbeidsforhold og velferdsinteresser. Rektor sørger for første møteinnkalling til elevrådet.

Elevrådstyret for skoleåret 2024-2025 består av:

Denne listen oppdateres når det er valgt nytt elevrådstyre.

LederElevKlasse
NestlederElevKlasse
StyremedlemElevKlasse
StyremedlemElevKlasse
StyremedlemElevKlasse
VaramedlemElevKlasse
VaramedlemElevKlasse

For mer informasjon om elevdemokrati se elevråd.no.