Elevrådet

Elevrådet tar for seg aktuelle oppgaver bl.a. i forbindelse med elevenes arbeidsforhold og velferdsinteresser. Rektor sørger for første møteinnkalling til elevrådet.

Elevrådstyret for skoleåret 2021-2022 består av:

Leder

Markus Haraldsvik

3IDA

Nestleder

Kaja Karoline Svendsen

2STA

Styremedlem

Iver Haugli Endresen

1STA

Styremedlem

Erling Lygre-Edvardsen

2IDA

Styremedlem

Rebekka Gizem Pettersen

2FLA

Varamedlem

Tuva Walnum

3SSA

Varamedlem

Anders Eriksønn Lunde

2BAA

For mer informasjon om elevdemokrati se elevråd.no.