Elevrådet

Elevrådet tar for seg aktuelle oppgaver bl.a. i forbindelse med elevenes arbeidsforhold og velferdsinteresser. Rektor sørger for første møteinnkalling til elevrådet.

Elevrådet for skoleåret 2020-2021 består av:

  • Leder: 
  • Nestleder: 
  • Styremedlemmer: 

For mer informasjon om elevdemokrati se elevråd.no.

Til toppen