Priser

Bardufoss videregående skole har fastsatt følgende priser:

Prisen for skoleåret 2022/2023 er kr. 5995,- pr. mnd. Denne totalpakken inneholder: kost, losji og internett.

Dersom du har behov for spesialkost (pga. for eksempel gluten- og/eller laktose- intoleranse eller andre allergier) er prisen kr. 6375,- pr.mnd. (altså tillegg for spesialkost kr. 380,- pr.mnd.) Vær oppmerksom på at det vil kreves dokumentasjon fra lege ved behov for spesialkost. 

Ved fravær fra internat refunderes kostpenger med kr. 159,- pr. dag.

Betingelsene er:

  • Gyldig og attestert fravær i minst tre sammenhengende dager.
  • Ved uforutsett fravær (f.eks sykdom) informeres internatet den 1. fraværsdag.
  • Frist for innlevering av refusjon skjema, er senest 14 dager etter fravær har funnet sted.

Skjema fås på vaktrommet.

Nøkkelpant:

Dersom eleven mister nøkkelen, vil det bli fakturert kr. 500,- for ny nøkkel på neste internatfaktura.

Forfall/innbetaling:

  • Man betaler hele tiden 1 måned på forskudd. Dette gjelder for 190 dager fordelt på 10 måneder.
  • Regning blir tilsendt beboerne 1 gang i måneden.
  • Troms og Finnmark fylkeskommune har fast avtale med inkassobyrået Kredinor.
  • De som ikke betaler inn fastsatt beløp til forfall vil bli oppsagt fra sin internathybel med 1. mnd. varsel. Gjensidig oppsigelsesfrist regnes fra den første dagen i den påfølgende måneden. 
Til toppen