Priser

Bardufoss videregående skole har fastsatt følgende priser:

Prisen for skoleåret 2023/2024 er kr. 6385,- pr. mnd. Denne totalpakken inneholder: kost, losji og internett.

Ved fravær fra internat refunderes kostpenger med kr. 169,- pr. dag.

Betingelsene er:

  • Gyldig og attestert fravær i minst tre sammenhengende dager.
  • Ved uforutsett fravær (f.eks sykdom) informeres internatet den 1. fraværsdag.
  • Frist for innlevering av refusjon skjema, er senest 14 dager etter fravær har funnet sted.

Skjema fås på vaktrommet.

Nøkkelpant:

Dersom eleven mister nøkkelen, vil det bli fakturert kr. 1500,- for ny nøkkel på neste internatfaktura.

Forfall/innbetaling:

  • Man betaler hele tiden 1 måned på forskudd. Dette gjelder for 190 dager fordelt på 10 måneder.
  • Regning blir tilsendt beboerne 1 gang i måneden.
  • Troms og Finnmark fylkeskommune har fast avtale med inkassobyrået Kredinor.
  • De som ikke betaler inn fastsatt beløp til forfall vil bli oppsagt fra sin internathybel med 1. mnd. varsel. Gjensidig oppsigelsesfrist regnes fra den første dagen i den påfølgende måneden.