Egenmeldingsskjema

I tiden fra 24. august til 31. oktober er det innført et unntak fra dokumetasjonskravet i opplæringsloven når det gjelder fravær.

Egenmelding vil erstatte legeærklæring for kort tids fravær pga sykdom.

Egenmeldingen signeres av foresatte hvis eleven er under 18 år.

Egenmeldingsskjema (PDF, 270 kB)

Til toppen