COVID-19 informasjon

Oversikt over linker til forskjellige smittevernveiledere som skolen bruker i sitt arbeid for godt smittevern på skolen

Udir – Informasjon om koronasituasjonen

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/

 

Udir – Veileder om smittevern for videregående skoler

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-videregaende-skole/

 

FHI – Veileder i smittevern for ungdomsskole og videregående skole

https://www.fhi.no/publ/2020/covid-19-veileder-ungomsskole-videregaende/

 

FHI – Fakta, råd og tiltak Covid-19

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

 

FHI – Hvis du mistenker at du er syk med covid-19

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/

Til toppen