COVID-19 informasjon

Oversikt over linker til forskjellige smittevernveiledere som skolen bruker i sitt arbeid for godt smittevern på skolen

Udir – Informasjon om koronasituasjonen

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/

 

Udir – Veileder om smittevern for videregående skoler

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-videregaende-skole/

 

FHI – Fakta, råd og tiltak Covid-19

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/