Oppdatert info om korona

Nedenfor kommer oppdatert info om korona og instrukser om testing før skolestart, mandag 3.januar 2022.

   

 

Situasjon

Gjeldende for barn og unge

Syk

Holde seg hjemme. Teste seg dersom man har mistanke om korona.

Hurtigtest

Alle barn i skole og ansatte i barnehage og skole testes før oppstart 3.januar.

Utvidet testing (av skoler, trinn eller grupper) vil vurderes fortløpende.

PCR-test

Gjennomføres der det er positiv hurtigtest.

Smittet

Dersom man er bekreftet smittet settes man i isolasjon i 6 dager. Etter at disse seks dagene er gått kan man komme ut av isolasjon dersom man har vært feberfri i 24 timer, uten å ha brukt febernedsettende medisin.

Nærkontakt smittet barn/elev

Dersom barn og unge har vært i nærkontakt med smittet kan de fortsatt gå i barnehage/på skole.

Nærkontakt smittet i egen husstand barn/elev

 

Dersom barn og unge har vært i nærkontakt med smittet i egen husstand skal barnet/eleven gå i karantene og teste seg så snart som mulig. Ved negativ test etter 7 døgn kan barnet/eleven gå i barnehage/skole. Barn under 16 år skal ikke testes dersom det er uforholdsmessig krevende å få tatt test av barnet.

Nærkontakt smittet ansatt

 

Fra 1.januar kommer endringen som gir unntak fra karantene i arbeidstiden for ansatte som har vært nærkontakt med smittet. Karanteneplikten i fritiden gjelder dersom ikke man har hatt korona siste 3mnd eller er vaksinert med 3.dose for minimum 1 uke siden. Da vil man ha unntak for karantene.

Nærkontakt smittet i egen husstand

ansatt

 

Dersom ansatt har vært i nærkontakt med smittet i egen husstand skal den ansatte gå i karantene og teste seg så snart som mulig. Ved negativ test etter 7 døgn kan barnet/eleven gå i barnehage/skole.

Andre unntak fra karantene

Fra 1.januar kommer bestemmelsen om at personer som har hatt korona siste 3 mnd (regnes fra siste dag i isolasjon) eller ble vaksinert med 3.dose for minimum 1 uke siden har unntak fra karantene.

Til toppen