Invitasjon til foresatte til elever på vg1 Elektro og datateknologi.

Det inviteres til en samtale om elevens utvikling, og disse dagene kan dette kombineres med å se elevene i praktisk arbeid.

Tidspunkt:

Tirsdag 28.11 mellom kl 08.00 og 18.00

Onsdag 29.11 mellom 08.00 og 15.00

 

Tidspunkt disse dagene kan avtales med kontaktlærer

1ela egil.andre.jensen@tffk.no

1elb hugo.fossen@tffk.no

1elc Cato.hauge@tffk.no