Invitasjon til avsluthing for VG3-flyfag elever

Vi har gleden av å invitere foreldre/foresatte og elever til avslutning for VG3-Flyfag elever torsdag 20.06.24 klokken 1800.

Vi samles i Flyfag sine lokaler for taler og utdeling av kompetansebevis og COR («Certificate of recognition»). Her vil det og bli servert kaffe og kakebuffet.

 

Påmelding for elev og inntil 2 foreldre/foresatte gjøres innen 18.06.24 til ednar.olsen@tromsfylke.no

Dersom noen har allergener bes dere opplyse det ved påmelding.

 

Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

 

Kristin Aspmo        Ednar Olsen              Tage Åsali Jensen          Hans-Kåre-Dalvik 
Rektor                   Ped.leder Flyfag        Kontaktlærer 3FLA        Kontaktlærer 3AVA